To unge på bænk

Velkommen til Ungegruppen på HabitusHuset Bøgelund

De unge som bor i Unge Gruppen har behov for en tydelig og tæt kontakt og relation til personalet, for at komme i udvikling og trivsel.

Der er ofte brug for en høj grad af ydrestyring, og samtidig arbejdes der på, at de unge kan varetage forskellige grader af indrestyring.

Pige der sidder i sin seng

Klare målsætninger og handleplaner

Hverdagen er struktureret gennem individuelle skemaer med indsatser omkring økonomi, ADL, medbestemmelse og indflydelse på de personlige udviklingsprocesser, således at forudsigelighed og genkendelighed træder tydeligt frem.

De unge guides og vejledes i at opnå kompetencer i form af selvforståelse (identitet), mestringsstrategier, indgå i sociale sammenhænge og praktiske færdigheder og der er fokus på at indgå i en sund døgnrytme.

Formålet er at styrke de sociale og personlige kompetencer, samt at lære at blive så selvstændig som muligt i eget liv.

Hygge i køkkenet
Vidste du, at HabitusHuset Bøgelund har en helt ny multibane?

De unge bor i moderne og indbydende lejligheder med stue/soveværelse, badeværelse og entré, som de selv har indflydelse på at indrette med hyggelig og hjemlig atmosfære. Netop den hjemlige stemning er med til at skabe ro og tryghed hos de unge.

Vores indsats er også rettet mod den unges skolearbejde, samarbejdet med skolen og kontakten med forældrene. 

Fakta om Ungegruppen på HabitusHuset Bøgelund

Målgruppe

Målgruppen er fra 15-30 år:

 • Autismespektrum
 • Udviklingshæmning
 • Omsorgssvigt
 • Indadreagerende adfærd
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse

Antal pladser: 8 

Metode

 • Værdsættende samtale
 • Jeg-støttende samtale
 • Motiverende samtale (MI)
 • TEACCH inspireret

Tilgange:

 • Strukturpædagogik
 • Anerkendende tilgang

Paragraffer

 • §66 i Serviceloven - anbringelse af børn og unge på opholdssteder
 • §107 i Serviceloven - midlertidige ophold i boformer

Politik

HabitusHuset Bøgelund CFU modtager ikke unge med svære psykiatrisk problemstillinger, aktivt stofmisbrug, voldsom udadreagerende adfærd eller sundhedsfaglige plejebehov.

På HabitusHuset Bøgelund vægtes det højt, at rammerne udgør et hjem med kvalitet og en æstetisk indretning.

 • Motion og kost er højt prioriteret.
 • Fysisk aktivitet og sund og variereret kost er medvirkende til, at skabe mentalt overskud, og understøtter den sunde livsstil.
 • Vi har særligt fokus på sund kost, økologi og bæredygtige løsninger der mindsker madspil.
 • Der er muligheder for aktiviteter såvel på opholdsstedet/ i botilbuddet som i nærområdet.
 • Der er fokus på, hvordan den unge kan oprette eller vedligeholde meningsfulde aktiviteter og relationer uden for opholdsstedet.
 • Fælleslokalerne er indrettet med hjemlige og indbydende rammer, som udgør et ungdomsmiljø.
 • Der muligheder for aktiviteter som E-gaming, billiard, bordtennis, kreative projekter, sang og musikundervisning, værkstedsraktiviteter, samt intern ungdomsklub.
 • Vi har udendørs multibane til basket, fodbold og hockey og der er trampolin, hængekøjer og gode mulighed for udfoldelser til spil eller leg i haven.
 • Traditioner, aktiviteter og  fester i løbet af året er medvirkende til, at gøre hverdagen genkendelig og skaber tryghed.