Bøgelund_unge der spiller brætspil

Habitushuset Bøgelund CENTER FOR UDVIKLING

Vi er et veldrevet og kvalificeret tilbud til unge og voksne

På HabitusHuset Bøgelund CFU er her gode fysiske rammer og en medarbejdergruppe, som er fagligt funderet og udviklingsorienteret.

Det er vigtigt for os at kunne leve op til de unges, forvaltningens og vore egne forventninger til en høj faglig etisk standard i vores tilbud.

Vi en bred faggruppe, bestående af pædagoger, social– og sundhedsassistenter, faglærer, socialrådgivere, psykoterapeuter, supervisor, fagkoordinatorer, juridsk/strategisk medarbejdere og administrationspersonale.

Tilsammen rummer denne fagfordeling også forskellige teams, som hver har deres specialer med særlig fokus på kvalitetssikring.

Information du finder her på siden

Her på vores hjemmeside kan du finde en kort introduktion til de tilbud, vi har i vores virksomheder.

Du kan bruge vores hjemmeside til at danne dig et overblik over, hvilke muligheder vi kan tilbyde til unge med behov for særlig støtte.

Har du brug for mere information?

Hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse, finder du det på tilbudsportalen.dk.

Tilbudsportalen er særligt til professionelle, der arbejder med anbringelser og sociale sager vedrørende børn og unge.

Vidste du, at HabitusHuset Bøgelund CFU søger puljemidler til at opkvalificere personalet?