”Mest af alt holder jeg af hverdagen på HabitusHuset Bøgelund”

Citat: Dan Tùrell og HabitusHuset Bøgelund

Tre personer omkring køkkenbordet

På HabitusHuset Bøgelund får de unge følelsen af at bo i et stort og rart hjem med fokus på trivsel, hygge og en tryg tilværelse for at kunne tage på en og personlig og individuel tilrettelagt udviklingsrejse.

Boksehandsker

Fællesskaber, udvikling og dokumentation

HabitusHuset Bøgelund er et socialpædagogisk opholdssted og botilbud, hvor udvikling af sociale færdigheder, følelsesmæssige balance og læring mod voksenlivet er en del af hverdagen.

Vidste du at HabitusHuset Bøgelund CFU søger puljemidler til at opkvalificere personalet?