Voksne i dialog over bord

Personale og kvalitetssikring

Optimale rammer for personlig og faglig udvikling

Overordnet er vores vision at skabe optimale rammer og indsats for personlig og faglig udvikling, samt at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads.

Vi vægter relationen, det gode humør, tillid, respekt og ligeværd i vores daglige samarbejde i organisationen og med den enkelte unge.

Vi ønsker at være en lærende arbejdsplads, hvor den enkelte bidrager med både sin personlighed og sin faglighed, og hvor vi behandler hinanden med respekt og anerkendelse. Vores medarbejdere må aldrig acceptere status quo, men skal stille spørgsmålstegn ved rutiner og traditioner og turde tage nye initiativer.

Vi vægter en høj faglig profil og en professionel tilgang til arbejdet.
To personer foran mur i dialog

Løbende uddannelse og høj faglig profil af personalet

Vi har primært uddannede medarbejdere i virksomhederne, der både kan understøtte målgruppens behandlingsbehov, samt kan leve op til kvalitetssikring på alle niveauer.

Vi vægter en høj faglig profil og en professionel tilgang til arbejdet.

Vores medarbejdere er specialiserede og erfarne i det arbejde og de udfordringer, de møder hver dag.

Nytænkning og efteruddannelse

Vi har fokus på at nytænke, optimere og altid med med vision på bæredygtige løsninger der minimere arbejdsgangene og som giver mere tid til kerneopgaverne.

Vi prioriterer personaleudvikling og er opsøgende og nysgerrige på ny viden.

Efteruddannelse bliver vægtet højt og vi har løbende supervision, kurser, uddannelse, så vi kan udvikle og optimere vores indsats.

Vi har høje ambitioner om at være en åben og kundeorienteret organisation, som står for udvikling, troværdighed, og handlekraft.