Dreng laver trækasse

Velkommen til Job & Uddannelse på Habitus Bøgelund

Habitus Bøgelund Job og Uddannelse tilbyder forskellige muligheder for uddannelses, aktivitets- og beskæftigelsestilbud til borgere, der sigter mod at blive afklaret og finde fodfæste i forhold til fremtidig uddannelse eller beskæftigelse, men også tilbud til unge hvor omdrejningspunktet er livskvalitet og livsmestring.

Vidste du, at det er muligt at aftale individuelle løsninger og eventuel transport til og fra Habitus Bøgelund Job og Uddannelse?
Drenge med brætspil

Individuel tilrettelægning og undervisning i små hold 

I Habitus Bøgelund Job og Uddannelse findes der linjer/fag, som tilrettelægges individuelt og som kan sammensættes på et utal af måder.

Der laves nyt skema 4 gange om året og undervisningen foregår i små hold af 2-4 elever.

Fælles for indholdet af tilbuddene er at de er særlig tilrettelagt udfra borgerens drøm eller ønske for fremtid og med afsæt i den unges ressourcer og behov.

Der er tæt opfølgning med alle elever 2-3 gange om året, hvor der afholdes medinddragende elevsamtaler.

Habitus Bøgelund Job og Uddannelse har en lang række af linjer og fag tilbydes til de unge 

Indholdet af tilbuddene er særlig tilrettelagt ud fra borgerens drøm eller ønske. Der laves nyt skema 4 gange om året og undervisningen foregår i små hold af 2-4 elever.

Pige fodrer geder

Udeliv og bevægelse

 • Fitness
 • Boldspil – fodbold, basketball mv.
 • Hockey
 • Gåture i det fri
 • Fiskeri
 • Svømning
Samtale omkring bord med pc

Bo selv

 • Lær at lave budget
 • Rengøring/oprydning
 • Digital borger i samfundet
 • Sociale fælleskaber
 • Begå dig på de sociale medier
Træværksted

Metal- og maskinværksted

 • Reparation og vedligehold af bla. trailere
 • Svejsning – mulighed for §17 bevis
 • Scooterlære – tjek og vedligehold
 • Maskinservice – plænetraktor mv.
 • Værktøjslære
Musiklokalet

Musik og sang

 • Guitarundervisning
 • Elektronisk musikproduktion
 • Samspil
 • Sang
 • Beatbox
 • Samspil
Drenge leger med Lego Technics

De kreative aktiviteter

 • Pileflet
 • Bolsjefremstilling
 • Fremstilling af julepynt
 • Andre kreative projekter
 • Lego League

Indholdet af tilbuddene er særlig tilrettelagt ud fra borgerens drøm eller ønske.

Frokost

Køkken

 • Bagning
 • Madlavning - tilberedning
 • Undgå madspild
 • Affaldssortering
 • Økologi
 • Sunde madvaner
 • Følge en opskrift
Dreng på havetraktor

Have- og park aktiviteter

 • Betjene store plænetraktorer
 • Klippe hæk
 • Beskære buske
 • Opsætte hegn
 • Erhvervelse af traktorkørekort
 • Gedehold
Cykelværksted

Klar til praktik

 • Forberedelse til at indgå i en virksomhed
  • Mødestabilitet
  • Kommunikation
  • Selvstændighed og ansvar
  • Transport til og fra virksomheden
 • Eksterne praktikker i erhvervslivet
  • Landbrug
  • Café
  • Køkken
  • Butik/detail
  • Lager/logistik
  • Renovation
  • Transport
  • Mekaniker
  • Pedel

Der laves nyt skema 4 gange om året og undervisningen foregår i små hold af 2-4 elever.

Snak ved køkkenbord

Skoleundervisning

 • Stavetræning
 • Læsetræning
 • Matematik på dit niveau
 • Engelsk på dit niveau
 • Mulighed for 9. kl. afgangseksamen
 • Teoriundervisning (forberedelse/støtte til kørekort)
Dreng laver trækasse

Træ- og pedel værksted

 • Pedelarbejde ude og hjemme
 • Udføre træprojekter på værkstedet fx skærebræt, fuglehuse, plantekasser etc.
 • Værktøjslære
 • Bæredygtighed
 • Renovation
To personer foran mur med logo

Individuel tilrettelægning og praktikophold via stort netværk

Alle tilbud tilrettelægges individuelt og kan indeholde praktikophold ude i virksomheder, hvor vi har et stort netværk efter mange års erfaring, praktisk træning på vores egne værksteder eller forskellige praktiske fag.

Vi har desuden god erfaring med etablering af KLAPjob samt afklaring til fleksjob.

Fakta om Habitus Bøgelund Job og Uddannelse

Målgruppe

Målgruppen er fra 15 år og op

 • Autismespektrum
 • Udviklingshæmning
 • Omsorgssvigt
 • Indadreagerende adfærd
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Anden psykisk vanskelighed

Antal pladser: 24 

Paragraffer

STU, aktivitetstilbud jf. LAB samt aktivitets og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse jf. Lov om Social Service §§103,104.

Metode

 • Værdsættende samtale

 • Motiverende samtale (MI)

Tilgange:

 • Relationsorienteret
 • Anerkendende

Politik

Habitushuset Bøgelund CFU modtager ikke unge med svære psykiatriske problemstillinger, aktivt stofmisbrug, voldsom udadreagerende adfærd eller sundhedsfaglige plejebehov.