Hylde med nips

Værdier og metoder

Vores værdier er bygget op omkring bæredygtighed, passion og rummelighed

Vores målsætning er, at være medskabende samt styrke udviklingsmulighederne hos den enkelte og i fællesskabet - og derved højne såvel kompetencer, som livskvaliteten for alle.

Vores pædagogiske hjørnesten og værdier er baseret på struktur, Low arousal med en anerkendende, motiverende og værdsættende tilgang.

På HabitusHuset Bøgelund er værdigrundlaget bygget op om bæredygtighed, at være passioneret og rummelig.

Komfur med rød gryde

Med Bæredygtighed mener vi…

At et ophold på HabitusHuset Bøgelund skal føre til nyttige mestringsstrategier, der kan hjælpe og støtte den unge på vej mod en meningsfuld fremtid, med muligheder for uddannelse, skole, arbejde, positivt fritidsliv og et socialt netværk både i og udenfor HabitusHuset Bøgelund CFU.

Pige i samtale med voksen

Med Passioneret mener vi……

At den unge er klar til at tage udfordringer op og at det er attraktivt at arbejde med egen udvikling.

At vi har fokus på den unges ressourcer og arbejder med delmål ”små skridt” der sikrer ændring i udviklingen hen imod den unges ønsker, håb og drømme om udvikling.

Gårdterrassen

Med Rummelig mener vi…….

At vi forstår hinandens forskelligheder og ser potentialet i, at vi har forskellige kompetencer.

Denne rummelighed favner også åbenhed overfor nyt og plads til mange forskelligheder, kulturer og personligheder.