Dreng foran køkkenhave

Velkommen til Eksterngruppen på HabitusHuset Bøgelund

Den primære målgruppe er borgere i alderen fra 17 år bosat i egen bolig i Vejle Kommune.

De unge som modtager støtte fra Ekstern Gruppen har forholdsvis kompetencerne til at forvalte et selvstændigt liv og hvor støtten består dels af vedligeholdelse af nuværende kompetenceniveauer, samt relevante udviklingsmål.

Vidste du, at der kan laves særlige aftaler om at unge kan benytte vores fællesfaciliteter?
Bogreol med bøger

Klare målsætninger og handleplaner

Målet i arbejdet er, at den unge bliver så selvstændig som muligt med henblik på at kunne klare sig selv og trives med livskvalitet i egen bolig.

Det kan være vanskeligt at opnå for alle unge, i så fald er målet, at den unge bliver i stand til at have indflydelse på eget liv og i så høj grad som muligt mestrer en selvstændig tilværelse med god livskvalitet uden tab af allerede tillærte kompetencer.

Drenge går tur i skoven

Særlig tilrettelagte opgaver for den enkelte unge

Der kan etableres særlige aftaler omkring, at den enkelte borger kan frekventere fællesfaciliteterne.

Eksterngruppen varetager også atypiske opgaver på forespørgsler fra kommuner. Ofte når støttebehovet ikke eksisterer, men skal etableres.

Det kan være tale om pædagogiske tiltag for en ung med særlige udfordringer, afdækningsforløb og lign. Det kan være et tværfagligt samarbejde med andre organisationer, institutioner eller skoler.

På dette område ønsker HabitusHuset Bøgelund CFU at være pionerer og være med til at sætte fingeraftryk på fremtidens socialfaglige arbejde.

Fakta om Eksterngruppen på HabitusHuset Bøgelund

Målgruppe

Målgruppen er fra 18 år og op

 • Autismespektrum
 • Udviklingshæmning
 • Omsorgssvigt
 • Indadreagerende adfærd
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Anden psykisk vanskelighed

Antal pladser: 10 

Paragraffer

 • §85 i Serviceloven - hjælp, omsorg, støtte, optræning og udvikling af færdigheder i eget hjem

Metode

 • Værdsættende samtale

 • TEACCH inspireret

 • Jeg-støttende samtale

 • Motiverende samtale (MI)

   

Tilgange:

 • Strukturpædagogik

 • Anerkendende

Politik

HabitusHuset Bøgelund CFU modtager ikke unge med svære psykiatriske problemstillinger, aktivt stofmisbrug, voldsom udadreagerende adfærd eller sundhedsfaglige plejebehov.