Bøgelund | Center for Udvikling

Vi ruster dig til
Virkeligheden
- og bringer dig videre

Læs mere

Vi bygger bro
Mellem ungdom
- og voksentilværelsen

Læs mere

Følelsen af at bo
i et rart hjem
- og voksentilværelsen

Læs mere

Vi ruster de unge til en
selvstænding fremtid
- i trygge rammer

Læs mere

Områder

Bøgelund Ungegruppen

Unge fra 15 år med én eller flere problemstillinger. Vi dyrker fællesskabet og den trygge hverdag

Bøgelund Voksengruppen

Bo- og behandlingstilbud til voksne fra 17 år. Afdelingen ligger i Jelling i et nedlagt landbrug.

Bøgelund Jobgruppen

Få et sikkert fodfæste til uddannelse og fast beskæftigelse

Bøgelund Eksterngruppen

Sikkerhedsnet til fraflyttere fra Bøgelund, og borgere med specielle støttebehov i eget hjem.

Bøgelund Efterværn

Forbereder tidligere anbragte unge til voksenlivet, og deres muligheder for at klare sig som voksne.

Udviklende Fællesskaber

Opholdssted for unge fra 15-22 år, samt bo- og udviklingstilbud til unge fra 17 år.

Bøgelund CFU er et trygt og sammenhængende socialpædagogisk tilbud for unge fra 15 år med én eller flere af følgende problemstillinger. Vi er også et bo- og udviklingstilbud til unge fra 17 år og opefter.

  • Sentudviklede unge med adfærdsmæssige, indlæringsmæssige og socio-emotionelle problemer
  • Unge med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser
  • Unge med maniske og depressive træk

På Bøgelund CFU kan vi følge de unge omsorgsfuldt gennem den vigtige overgangsfase fra barndommens land til ungdommens selvstændighed og afklaring af fremtiden.

Udvikling og
dokumentation